Projeler

CAVİT PAŞA KONAĞI

PROJE DETAYI

Cavit Paşa Konağı, Bağdat Caddesi üzerinde varlığını koruyabilmiş nadir Osmanlı konut örneklerindendir. Ne var ki hakkında müstakil bir inceleme bulunmadığı gibi bugüne kadar kaynaklarda bu yapıya ancak birkaç satırla yer verilmiştir. Oysa konak tarihsel olarak Osmanlı devrinde II. Abdülhamid döneminden başlayarak ricalin mülk edinmesi, karşıt görüşlü iktidarlar sırasında mülk düzeninin yeniden tertibi, Cumhuriyet dönemindeki kentsel-toplumsal dönüşümün sivil mimariye etkisi gibi konularda örnek bir tarihçeye sahiptir.

Cavit paşa ve köşkünün 15 yıllığına Berkolon Gayrimenkul tarafından restorasyon yapımı karşılığı kiralama projesidir.

Cavit Paşa köşkü Bağdat caddesi üzerinde bulunan yegane 1.derece tarihi eserdir.

PROJE TANITIM FİLMİ